Lord Shiva is the Lord of mercy and compassion. He protects devotees from evil forces such as lust, greed and anger, and awakens wisdom in His devotees. It is from destruction that creation again rises; hence destruction is the ultimate cause, the unmanifest origin of creation. Shiva, the power of disintegration alone remains in the beginning and the end. The Lord’s attributes represent his victory over the demonic activity, and the calmness of human nature. His vehicle is a bull (symbol of happiness and strength) named Nandi. Shiva-Linga is a representation of him. Shiva temples have Shiva-Linga as the main deity.

Om jai shiv omkara, prabhu jai shiv omkara
brahma vishnu sada shiv, ardhangii dhara
om jai shiv omkara…

Ekanana chaturanan panchanan raje
hansanan, garuraasan vrishvahan saje
om jai shiv omkara….

Do bhuja, chaar chaturbhuja dashabhuja ati sohe
tiinon roop nirakhate tribhuvan jan mohe
om jai shiv omkara…

Aksamala vanamala mundamala dhari
chandana mrigamad sohai bhole subhkari
Jai shiv omkara…

Shvetambara piitambara baaghambara ange
brahmadhik sanakaadhik pretaadhik sange
om jai shiv omkara…

Karkey madhye kamandal chakra trishul dharta
jagkarta jagharta jagapalan karta
jai shiv omkara…

Brahma vishnu sadashiva janata aviveka
pranavaksar ke madhaya yeh tinonh eka
om jai shiv omkara…

Trigun swami ki aarti jo koi nar gave swami prem sahit gave
kahata shivananda swami mana vanchita phala pave
jai shiv omkara…

108 Names of sri Shiva

 • 1.Aashutosh
 • 2. Aja
 • 3.Akshayaguna
 • 4. Anagha
 • 5. Anantadrishti
 • 6. Augadh
 • 7. Avyayaprabhu
 • 8. Bhairav
 • 9. Bhalanetra
 • 10. Bholenath
 • 11. Bhooteshwara
 • 12. Bhudeva
 • 13. Bhutapala
 • 14. Chandrapal
 • 15. Chandraprakash
 • 16. Dayalu
 • 17. Devadeva
 • 18. Dhanadeepa
 • 19. Dhyanadeep
 • 20. Dhyutidhara
 • 21. Digambara
 • 22. Durjaneeya
 • 23. Durjaya
 • 24. Gangadhara
 • 25. Girijapati
 • 26. Gunagrahin
 • 27. Gurudeva
 • 28. Hara
 • 29. Jagadisha
 • 30. Jaradhishamana
 • 31. Jatin
 • 32. Kailas
 • 33. Kailashadhipati
 • 34. Kailashnath
 • 35. Kamalakshana
 • 36. Kantha
 • 37. Kapalin
 • 38. Khatvangin
 • 39. Kundalin
 • 40. Lalataksha
 • 41.Lingadhyaksha
 • 42.Lingaraja
 • 43. Lokankara
 • 44. Lokapal
 • 45. Mahabuddhi
 • 46. Mahadeva
 • 47. Mahakala
 • 48. Mahamaya
 • 49. Mahamrityunjaya
 • 50. Mahanidhi
 • 51. Mahashaktimaya
 • 52. Mahayogi
 • 53. Mahesha
 • 54. Maheshwara
 • 55. Nagabhushana
 • 56. Nataraja
 • 57. Nilakantha
 • 58. Nityasundara
 • 59. Nrityapriya
 • 60. Omkara
 • 61. Palanhaar
 • 62. Parameshwara
 • 63. Paramjyoti
 • 64. Pashupati
 • 65. Pinakin
 • 66. Pranava
 • 67. Priyabhakta
 • 68. Priyadarshana
 • 69. Pushkara
 • 70. Pushpalochana
 • 71. Ravilochana
 • 72. Rudra
 • 73. Rudraksha
 • 74. Sadashiva
 • 75. Sanatana
 • 76. Sarvacharya
 • 77. Sarvashiva
 • 78. Sarvatapana
 • 79. Sarvayoni
 • 80. Sarveshwara
 • 81. Shambhu
 • 82. Shankara
 • 83. Shiva
 • 84. Shoolin
 • 85. Shrikantha
 • 86. Shrutiprakasha
 • 87. Shuddhavigraha
 • 88. Skandaguru
 • 89. Someshwara
 • 90. Sukhada
 • 91. Suprita
 • 92. Suragana
 • 93. Sureshwara
 • 94. Swayambhu
 • 95. Tejaswani
 • 96. Trilochana
 • 97. Trilokpati
 • 98. Tripurari
 • 99. Trishoolin
 • 100. Umapati
 • 101. Vachaspati
 • 102. Vajrahasta
 • 103. Varada
 • 104. Vedakarta
 • 105. Veerabhadra
 • 106. Vishalaksha
 • 107. Vishveshwara
 • 108. Vrishavahana

Cart

 • No products in the cart.